Golf-Hotels

Hotel Residenz Ballguthof

Golfhotel Hotel Residenz Ballguthof Golfhotel Hotel Residenz Ballguthof

Brandisweg 2/a
I-39011 Lana
Tel.: +39 0473 561029
Fax: +39 0473 559841 

www.ballguthof.com
info@ballguthof.com

Period Nights Price / Pers.
30/03/2019 - 13/04/2019 7 from 735,00 €
30/03/2019 - 12/04/2019 4 from 420,00 €
23/04/2019 - 27/04/2019 4 from 420,00 €
04/06/2019 - 07/06/2019 3 from 340,00 €
24/06/2019 - 27/07/2019 7 from 770,00 €
27/07/2019 - 19/10/2019 7 from 805,00 €
27/07/2019 - 19/10/2019 3 from 345,00 €
19/10/2019 - 31/10/2019 7 from 805,00 €
Request  

Period Nights Price / Pers.
24/03/2018 - 29/03/2018 4 from 400 €
03/04/2018 - 27/04/2018 4 from 435,00 €
03/05/2018 - 09/05/2018 4 from 435,00 €
14/05/2018 - 18/05/2018 4 from 435,00 €
04/06/2018 - 28/07/2018 4 from 435,00 €
14/10/2018 - 26/10/2018 4 from 435,00 €
Request  

Non binding request